Gerard Gierlinski

Panstwowy Instytut Geologiczny (Polish Geological Institute)

4. Rakowiecka

PL 00-975 Warszawa

Tel: (48-22) 849 53 51

science@poczta.net-line.pl

POLAND